"Sztuka jest podręcznikiem życia, który pobudza i niepokoi, zmusza do myślenia, działa na umysł i wyobraźnię jednocześnie, zaostrza ciekawość zarówno w stosunku do świata jak i w stosunku do samego siebie, wymaga samodzielności, krytycyzmu, wrażliwości, towarzyszy samokształceniu i samopoznaniu człowieka".

 Irena Wojnar

 

Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny, musimy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa.

Zadaniem szkoły jest rozwijanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Ich podstawą są przeróżne działania plastyczne. Dają one dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość. Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace. Promocja i odpowiednia prezentacja tych prac jest bardzo istotna, ponieważ: dowartościowuje autorów prac, mobilizuje do twórczego działania, jest uwieńczeniem długotrwałego działania.

Zajęcia plastyczne mają pobudzać kreatywność uczniów, rozwijać zdolności i zainteresowania, dawać radość tworzenia, wskazywać sposób przyjemnego i efektywnego spędzania wolnego czasu.

Galeria prac plastycznych koła prowadzonego przez p. Katarzynę Długołęcką

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce
Zaszyfrowany adres tej strony