Zasady rekrutacji do klasy sportowej

ZASADY REKRUTACJI

ZAŁĄCZNIK 1 - Podanie o przyjęcie do klasy sportowej

ZAŁĄCZNIK 2 - Zgoda rodzica

ZAŁĄCZNIK 3 - Testy sprawności fizycznej

ZAŁACZNIK 4 - Oświadczenie

Gra edukacyjna