Rekrutacja do klasy pierwszej 

uczen.jpg [510x340]

  • W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują jednolite kryteria naboru do wszystkich placówek publicznych.
  • Pod uwagę będą brane kryteria określone przez organ prowadzący.
  • Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata odpowiednich warunków będą przyjmowane od 03.04.2017 r.  godz.  8.00  do  19.04.2017 r. godz. 15.00.
  • Odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej szkoły http://sp6ostroleka.superszkolna.pl/
  • Wniosek oraz pozostałe dokumenty muszą być w formie papierowej.
  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce