Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2016/2017:

Przewodniczący – Anna Żebrowska

Wiceprzewodniczący – Anna Netkowska

Skarbnik – Małgorzata Wyszkowska-Zabielska

Członek – Edyta Furmaniuk

Sekretarz – Monika Jankowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Jacek Dębski

Członek – Agnieszka Rataj

Członek - Dorota Laskowska

Członek - Anna Częścik - Jankowska

 

Regulamin Rady Rodziców >>> Regulamin_Rady_Rodziców

Gra edukacyjna