Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Orła Białego w Ostrołęce
Trwa nabór do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016. Termin składania podań - do dnia 31 marca 2015 r.

Kadra

Brak osób