Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce uzyskała w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, co zostało potwierdzone pismem Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzyny Hall z dnia 20 kwietnia 2011 r. Niniejszy tytuł stanowi dowód na to, że nasza szkoła swoimi działaniami przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego została umieszczona na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, która znajduje się na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl.

 

odkrywcy.jpg [300x213]

 


Aktualności- działania szkoły w zakresie odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień uczniów

 

W czwartkowe popołudnie 14 czerwca gościliśmy w naszej szkole rodziców, dziadków i rodzeństwo uczniów klas I d, II a i III d. Pretekstem spotkania były występy artystyczne naszych uczniów.

 

Artyści ze szkolnego koła teatralnego popisywali się umiejętnościami aktorskimi w „Teatrzyku pod psem”. Pierwszo i drugoklasiści recytowali wiersze i śpiewali piosenki i wręczyli też upominki swoim rodzicom.

 

Dużą atrakcją wieczoru były pokazy taneczne w wykonaniu naszych uczniów, a przygotowane przez panią Danutę Niemczynowicz z Klubu Tańca Towarzyskiego „Impuls”.

 

„Podwieczorek Artystyczny” to także spotkanie podsumowujące osiągnięcia uczniów objętych programem „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I – III” realizowanym w roku szkolnym 2011/2012 współfinansowanym przez Unię Europejską.

 

Podsumowania zajęć, które odbyły się w tym roku szkolnym dokonała Dyrektor Szkoły pani Dorota Kupis. Zaprosiła też do udziału w kolejnych zajęciach, które będą realizowane w ramach Projektu. Zajęcia w ramach projektu przyczyniają się do odkrywania talentów z zakresu wiedzy matematyczno-przyrodniczej i artystycznej.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Działania i ewaluacja osiągnięć wyników w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w ramach projektu systemowego ,,Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III  w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrołęce” - prowadząca zajęcia p. mgr Marianna Białczak

  W maju i czerwcu 2012r. realizowany był projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas III (w wymiarze 30 godzin, dwa razy w tygodniu po 2 godziny).

Celem projektu było udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 10 uczniom. Z zajęć korzystało 5 dziewczynek i 5 chłopców z klas trzecich, które były objęte programem ,,Talent” i wykazujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce.  Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, z dużym zainteresowaniem wykonywali powierzone zadania. Sami przygotowywali i wyszukiwali różne materiały i opracowania.

 Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się różne portale internetowe z grami edukacyjnymi, wyjścia plenerowe z lupą, zajęcia z mikroskopem, wagą oraz wykonywanie figur przestrzennych techniką origami. Rodzaje zadań określali jako średnio trudne co należy stwierdzić, że uczniowie wierzyli we własne siły i możliwości, cierpliwie wykonywali powierzone zadania.Nie zniechęcali się trudnościami, rozwijali swoje uzdolnienia. Dzięki różnorodnym metodom dzieci poznawały i fascynowały się światem matematyki i przyrody.

Analizując wyniki ankiety ( karty ewaluacyjnej uczniów) należy stwierdzić, że szkoła zapewniła usługę edukacyjną, polegającą na przeprowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych zgodnie z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania.

 Zajęcia były prowadzone w sposób niestereotypowy i równościowy. W równym stopniu dziewczynki jak i chłopcy mieli możliwość opanowania wiadomości i umiejętności matematyczno-przyrodniczych zawartych w programie, a także ponadprogramowych.

 Uczestnicy zajęć nie tylko pogłębili swoją wiedzę i umiejętności, ale nauczyli się również korzystać z różnych źródeł informacji, z różnych programów multimedialnych.

 Zdaniem rodziców zajęcia są interesujące, potrzebne i spełniające ich oczekiwania.

img_2730.jpg [800x600]  img_2747.jpg [800x600]

 


 

Zajęcia w ramach programu TALENT w roku szkolnym 2012 / 2013

 

 

 


 

17 grudnia 2012 roku w Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce uczniowie naszej szkoły biorący udział w zajęciach w ramach programu TALENT  wzięli udział w zajęciach w ramach I Forum Naukowych Inspiracji pod hasłem: ”Czy można dotknąć dźwięku?”
prowadzonych przez panią Janinę Białobrzeskiej i panią Iwonę Janus-Kojtek . Zajęcia polegały na prowadzeniu dociekań na tematy naukowe z zakresu matematyki i fizyki. Miały na celu zachęcenie młodych uczniów do prowadzenia obserwacji i do badań otaczającego ich świata w sposób oparty na metodach naukowych i eksperymentalnych. Pierwsze forum poświęcone zostało zagadnieniom związanym z dźwiękiem, jego naturze, zjawiskom jakim ulega i funkcjom jakie spełnia. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia pokazu i wysłuchania wykładu, po którym mogli przeprowadzać eksperymenty z dźwiękiem.

p1020913.jpg [300x225]

p1020918.jpg [300x225]

p1020927.jpg [300x225]

p1020935.jpg [300x225]

 


Podczas prowadzonych przez p. Annę Żebrowską zajęć w ramach programu TALENT z języka angielskiego uczennice Anna Falk i Eliza Juchniewicz z klasy V c opracowały prezentacje czasu Present Simple (czas teraźniejszy), następnie przeprowadziły lekcje w klasie V prezentując uczniom ten czas gramatyczny. W plikach znajdują się przedmiotowe prezentacje. Ponadto uczniowie klasy V pod kierownictwem p. Anny przygotowali film prezentujący szkołę w języku angielskim. Film zostanie zamieczony wkrótce.

  Czas Present Simple prezentacja">  pobierz prezentację          Czas Present Simple prezentacja ">pobierz prezentację     


Występ grupy teatralnej pod kierownictwem p. Anny Ochenkowskiej (wersja angielska przedstawienia pt. "A Magic Piece of Amber" ["Magiczny Bursztyn"] o tematyce ekologicznej.

scenariusz

   • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce