Już od wielu lat w naszej szkole rozwijamy zainteresowania i zdolności uczniów. Z okazji Ogólnopolskiego  Dnia Talentów w dn. 21 III 2013 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja "Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole" , zorganizowana  w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Z rąk Wiceminister Edukacji Narodowej Joanny Berdzik,  jako jedna ze 140 szkół w Polsce otrzymaliśmy nominację do wyróżnienia za podejmowanie licznych działań mających na celu rozwijanie zdolności, w szczególności wśród uczniów klas I-III. Takie zadania realizujemy zarówno podczas lekcji, jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Nominacja

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce