Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ostrołęce ma już 50 – letnią historię

Jej budowę rozpoczęto w IV kwartale 1958 r.  Mimo trudności, które pojawiły się  podczas realizacji inwestycji , budynek został wykończony (wewnątrz ) w 1960r. Jednak oddanie nowej szkoły do użytku nastąpiło rok później.

            To wydarzenie miało duże znaczenie dla szkolnictwa ostrołęckiego, które  po II wojnie światowej borykało się z trudną sytuacją lokalową. Tak  więc w zachodniej części miasta , najbardziej ongiś zaniedbanej, powstała pierwsza szkoła. Był to 15 izbowy budynek z salą gimnastyczną i zapleczem gospodarczym. Niestety do czasu oddania budynku nie zdołano wykonać wszystkich prac. Z powodu niewywłaszczenia  z posesji szkoły prywatnych właścicieli, nie można było ogrodzić placu i zagospodarować terenu wokół budynku.

            Dopiero w 1967r. zgodnie z decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej załatwiono sprawy wywłaszczeniowe i rozebrano prywatne zabudowania, odsłaniając front budynku .  Dwa lata później został ogrodzony plac szkoły . Natomiast w roku szkolnym 1972/73 przystąpiono do realizacji projektu zagospodarowania terenu; wykonano boisko sportowe oraz tor saneczkowy. W realizację tego przedsięwzięcia aktywnie włączyła się młodzież szkolna.

Od początku istnienia placówki aż do roku 1979 r. do szkoły uczęszczało ok. 900 uczniów.

            W roku szkolnym 1979/80 w placówce wystąpiły trudne warunki organizacyjne. Wówczas naukę rozpoczęło 1250 uczniów w 34 oddziałach szkolnych i 2 oddziałach przedszkolnych. Ponieważ w budynku nie można było pomieścić tak dużej liczby uczniów, utworzono  3 filie mieszczące się w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wojciechowicach, w budynku przy  ul. Modrzejewskiej oraz w Pałacyku przy ulicy Gorbatowa.

            Obecnie w szkole naukę pobiera ok. 536 uczniów. Uczą się oni  w 21 oddziałach szkolnych i 3 przedszkolnych.

            W latach 1980/2001 w miarę możliwości finansowych  prowadzono bieżące remonty szkoły,  poprawiając tym samym warunki do pracy i nauki.

Niezwykle ważną datą w historii szkoły jest 23.11.2001r., kiedy to otwarta została druga nowo-wybudowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym Oddanie do użytku nowego obiektu znacznie wpłynęło na poprawę warunków prowadzenia zajęć sportowych. Uroczystość tę połączono z jubileuszem 40-lecia  szkoły.

            Natomiast w związku ze złotym jubileuszem w latach 2007-2010 r. kompleksowo wyremontowano szkołę. Wygląd zmieniło zarówno jej wnętrze jak i otoczenie. Obecnie nasza szóstka prezentuje się pięknie. Budynek szkoły zyskał śliczną elewację zdjęcia Mamy kolorowe,  przestrzenne klasopracownie, salę przedszkolną, korytarze szkolne, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z Internetowym Centrum Multimedialnym, gabinet logopedyczny, terapeutyczny, świetlicę, gabinet do pracy  z dzieckiem zdolnym zdjęcia . Wszystkie te pomieszczenia są odnowione i bardzo ładne. Posiadamy także doskonałą bazę sportową, którą stanowią dwie sale gimnastyczne, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz ostatnio oddany do użytku kompleks sportowy powstały  w ramach rządowego projektu „Moje Boisko-Orlik 2012” . W jego sąsiedztwie powstaje plac zabaw dla dzieci. Jest on efektem realizacji projektu „Radosna szkoła”.

            Tak więc szóstka stała się szkołą nowoczesną, pasującą do obrazu współczesnego świata i dynamicznie rozwijającej się Ostrołęki. 

Od 1961 r. funkcję kierowników i dyrektorów pełniło 10 osób. Z szacunkiem wspominam dziś swoich poprzedników: Są to:

 1. p. Czesław Nicewicz 1961/62
 2. p. Edward Ołdakowski 1962/64
 3. p. Jan Obojski 1964/75
 4. p. Aleksander Zaczkowski 1975/77
 5. p. Edmund Lewiński 1977/78
 6. p. Tadeusz Nosek 1978/82
 7. p. Edward Kuberski 1982/84
 8. p. Halina Pianowska 1984/90
 9. p. Jadwiga Łozińska 1990/92
 10. p. Andrzej Niedziółka 1992/2006

Obecnie Dyrektorem Szkoły jest p. Dorota Kupis.

 

img_0522.jpg


Monografia Szkoły powstała w 2010 r. Drukiem zajęła się Drukarnia Waldemar Gnatowski.


monografia_1.jpg

monografia_2.jpg

monografia_3.jpg

Wielkie zmiany w naszej szkole w latach 2007 - 2010

 

Dzięki kompleksowym robotom w szkole i wokół niej „Szóstka” zmieniła swój wygląd, wypiękniała. Nowy kompleks sportowy „Orlik 2012”, pięknie zagospodarowany teren przez zieleń, termomodernizacja budynku oraz gruntowny remont i doposażenie sal oraz wymiana posadzek na korytarzach, nowocześnie wyposażona kuchnia z zapleczem, nowoczesne wyposażenie innych pomieszczeń z pewnością sprzyja zdobywaniu wiedzy przez dzieci a nauczycielom poprawia warunki pracy. Cieszymy się bardzo, że mamy taką piękną szkołę.

 

Inwestycje i remonty w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce w okresie od 2006 r. do 2010 r.

1.      Remont czytelni – 2007 r. – Rada Rodziców, budżet Szkoły

2.      Remont gabinetu pielęgniarki – 2007 r. - budżet Szkoły, Rada Rodziców

3.      Remont sekretariatu – 2007 r. - budżet Szkoły

4.      Remont gabinetu dyrektora – 2007 r. – budżet Szkoły

5.      Remont łazienki nauczycielskiej – 2007 r. - budżet Szkoły

6.      Remont łazienki personelu – 2007 r. - budżet Szkoły

7.      Remont łazienki chłopców- 2007 r. - budżet Szkoły, dochody własne

8.      Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek, sal lekcyjnych – 2007 r. - budżet Szkoły

9.      Wymiana drzwi wewnętrznych na parterze – 2007 r. - budżet Szkoły

10.   Wymiana instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 2007 r. - budżet Szkoły

11.   Remont obieralni – 2007 r. - budżet Szkoły

12.   Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana podłóg w salach lekcyjnych – 2007/2008 r. – Urząd Miasta

13.   Wymiana lamp oświetleniowych – 2007 r. - budżet Szkoły, sponsor Billa

14.   Remont łazienki dziewcząt na parterze – 2008 r. - budżet Szkoły, Rada Rodziców

15.   Kompleksowy remont Sali do zajęć wyrównawczych – 2008 r. - budżet Szkoły

16.   Modernizacja biblioteki , czytelni, remont pomieszczenia biurowego, częściowy remont bloku żywieniowego, kuchni, stołówki, remont pomieszczenia socjalnego – 2008 r. – budżet Szkoły, odszkodowanie za zalanie czytelni, Rada Rodziców. dochody własne Szkoły

17.   Remont Świetlicy szkolnej – 2008 r. – Urząd Miasta

18.   Boisko ORLIK 2012 – 2009 r. - Urząd Miasta

19.   Termomodernizacja budynku szkoły (budynek gospodarczy, ogrodzenie, parkingi, remont małej Sali gimnastycznej oraz sali ćwiczeń korekcyjnych) – 2009/2010 r. – Urząd Miasta

20.   Remont ścian korytarzy szkolnych  i podłóg – 2009 r. – Urząd Miasta

21.   Remont magazynów spożywczych (3 pomieszczenia) – 2010 r. – budżet Szkoły, Rada Rodziców, dochody własne.

(MS)

 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce