Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce jest partnerem programu "Bezpieczna szkoła z kartą szkolną" Banku Zachodniego WBK

 

 

22f7ec34a27911d8b73b8b9ec5f5a626.jpg [160x90]

 

images.jpg [214x53]


Karty Szkolne mogą być spersonalizowane przez szkołę i po zatwierdzeniu przez organa nadzorujące szkołę pełnić funkcje elektronicznych legitymacji uczniowskich. System Kontroli Dostępu obsługiwany za pomocą kart szkolnych podnosi poziom bezpieczeństwa ograniczając przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych.

Karty Szkolne dzięki nowoczesnej technologii opartej na chipach EMV umożliwiają korzystanie z wielu dodatkowych funkcji:

 • dzięki integracji kart z systemem dostępowym podnoszą poziom bezpieczeństwa w szkole
 • mogą zostać zintegrowane jako identyfikator w szkolnej bibliotece
 • dane z systemu dostępowego mogą być wykorzystywane do weryfikacji w dzienniku elektronicznym obecności uczniów w szkole – w przypadku rozszerzenia systemu mógłby on wysyłać do rodziców sms o przyjściu ucznia do szkoły
 • Karty Szkolne mogą być zintegrowane z systemem zarządzającym dostępem do infrastruktury szkolnej – sal komputerowych, ksero, sali sportowej czy innych pomieszczeń
 • Karty Szkolne mogą być również zintegrowane z systemami miejskimi – np. elektronicznym biletem miejskim lub kartą miejską
 • Karty szkolne mogą zostać spersonalizowane przez szkołę i po zatwierdzeniu przez organ nadzorujący spełniać funkcje elektronicznej legitymacji szkolnej
 • element budowy atrakcyjnego wizerunku szkoły – karty posiadają indywidualny design

Funkcje karty prepaid:

 • bezpieczne i nowoczesne narzędzie płatnicze, karta jest instrumentem pieniądza elektronicznego – transakcje mogą być realizowane tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku karty
 • nowoczesne narzędzie do zarządzania uczniowskim kieszonkowym - dzięki płatnościom elektronicznym umożliwia wyeliminowanie gotówki w szkole
 • bank wydaje kartę jako kartę na okaziciela – nie jest wymagane podpisywanie umowy
 • zgodnie z prawem karta prepaid może być używana przez osoby powyżej 13 roku życia (osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą posługiwać się kartą na odpowiedzialność rodzica/przedstawiciela ustawowego). Dla dzieci poniżej 13 roku życia może zostać wydana specjalna karta dla dzieci ze specjalnymi limitami transakcji
 • karty zbliżeniowe Visa Paywave oraz Mastercard PayPass pozwalają na szybkie i bezpieczne płatności bezstykowe (do 50zł bez użycia PIN)
 • karty działają w systemie VISA/Mastercard – mogą być wykorzystywane w sieci terminali z logo tych organizacji, do płatności internetowych oraz w bankomatach – posiadają chip oraz zabezpieczenie PIN

Karty mają przypisany rachunek techniczny IBAN – mogą być doładowane przelewem bankowym, wpłatą gotówkową w oddziale oraz poprzez specjalny dedykowany serwis internetowy prepaid.bzwbk.pl.

 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce