Kalendarz na rok szkolny 2019/2020

 • 2 września 2019 r., poniedziałek – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23-31 grudnia 2019 r.– zimowa przerwa świąteczna
 • 10 luty - 23 luty 2020 r.– ferie zimowe w województwie mazowieckim
 • 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 26 czerwca 2020 r. – zakończenie roku szkolnego
 • 27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie

Dni wolne od pracy i nauki

 • 1 listopada 2019 – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2019 – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia 2019 – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia 2019 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 1 stycznia 2020 – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2020 – Trzech Króli
 • 12 kwietnia 2020 – Wielkanoc
 • 13 kwietnia 2020 – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja 2020 - Święto Pracy
 • 3 maja 2020 - Święto Konstytucji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

8 listopada 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r.

6 lutego 2020 r.

20,21,22 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna:

 

 § 5 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

 

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 

1) szkół podstawowych – do 8 dni;

 

 

Informujemy, iż w tych dniach, na terenie szkoły, będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

 


Zebrania z rodzicami 

 • 17 września 2019 r. (klasy I-IV godz. 16:30, klasy V - VIII godz. 17:45)
 •  30 stycznia 2020 r.  (klasy I-IV godz. 17:45, klasy V - VIII godz. 16:30)
 • 16 czerwca 2020 r.  (klasy I-IV godz. 16:30, klasy V - VIII godz. 17:45)

 


Dni otwarte 

 • 3 października 2019 r. 
 • 5 listopad 2019 r.
 • 12 grudnia 2019 r. 
 • 24 marca 2020 r.
 • 7 kwietnia 2020 r. 
 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce