Kalendarz na rok szkolny 2018/2019

 • 3 września 2018 r., poniedziałek – rozpoczęcie roku szkolnego
 • 22-31 grudnia 2018 r.– zimowa przerwa świąteczna
 • 28 stycznia - 10 luty 2019 r.– ferie zimowe w województwie mazowieckim
 • 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego
 • 22 czerwca-1 września 2019 r. – ferie letnie

Dni wolne od pracy i nauki

 • 1 listopada 2018 – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2018 – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia 2018 – Boże Narodzenie
 • 26 grudnia 2018 – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia
 • 1 stycznia 2019 – Nowy Rok
 • 6 stycznia 2019 – Trzech Króli
 • 21 kwietnia 2019 – Wielkanoc
 • 22 kwietnia 2019 – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja 2019 - Święto Pracy
 • 3 maja 2019 - Święto Konstytucji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Podstawa prawna:

 

 § 5 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

 

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 

1) szkół podstawowych – do 8 dni;

 

Dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym  2018/2019 w terminach:

 • 2 listopada 2018 r.
 • 9 listpada 2018 r.
 • 15,16 i 17 kwietnia 2019 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW
 • 29 kwietnia 2019 r. 
 • 30 kwietnia 2019 r.
 • 2 maja 2019 r.

Informujemy, iż w tych dniach, na terenie szkoły, będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

 


Zebrania z rodzicami 

 • 19 listopada 2018 r. (klasy 0-IV godz. 18:00, klasy V - VIII godz. 17:00)
 • 24 stycznia 2019 r.  (klasy 0-IV godz. 17:00, klasy V - VIII godz. 18:00)
 • 27 maja 2019 r.  (klasy 0-IV godz. 18:00, klasy V - VIII godz. 17:00)

 


Dni otwarte 

 • 15 października 2018 r. 
 • 10 grudnia 2018 r. 
 • 8 kwietnia 2019 r. 
 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce