Szkolny Klub Wolontariusza „Podaj pomocną dłoń”

w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce


„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem.”

-Seneka

„W ofiarowaniu siebie najpiękniejsze jest to, 
że to, co do nas wraca 
jest zawsze lepsze od tego, co dajemy. 
Otrzymujemy odpowiedź o wiele bardziej hojną 
niż nasze działanie.”

- Orison Swett Marden

 

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas V - VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. (Wikipedia)

 

Cele i sposoby działania

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.

4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

7. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

8. Klub Wolontariusza angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

9. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ostrołęce.

 

Struktura Klubu Wolontariusza

W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą:

– opiekunowie Klubu

mgr Diana Guzek- koordynator

mgr Anna Dziełak- opiekun

mgr Kinga Wysmułek- Jerzyńska- opiekun

mgr Anna Kiernozek- opiekun

mgr Wioletta Śledziewska- opiekun

– członkowie Klubu – uczniowie szkoły.


UWAGA!!!!

AKCJA WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 2019 DOBIEGŁA KOŃCA!


Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Akcja Wielka Zbiórka Książek 2019 dobiegła końca. Nasi wolontariusze mieli mnóstwo pracy podczas liczenia i pakowania książek. Zebraliśmy 164 wspaniałe książki, które z pewnością umilą czas najbardziej potrzebującym. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali dobre serce i włączyli się do akcji. Liczymy na Wasze wsparcie w kolejnym roku szkolnym :)


Zdjęcia w galerii poniżej 


WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 2019


Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Zebraliśmy już bardzo dużo ciekawych książek, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Akcja trwa nadal. Jeśli chcecie wziąć w niej udział, zapraszamy do szkolnej czytelni, w której możecie pozostawić książkę. Być może sprawi ona wiele radości komuś, kto tego potrzebuje.... :)


drzewkojpg [330x448]20190514_132821jpg [336x448]
22 marca- Światowy Dzień Wody

 

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

 Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Ochotnicy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza przygotowali informacje oraz plakaty promujące rozsądne korzystanie z zasobów wody. :) 

img_20190320_121545jpg [300x169]


Dzień Języka Ojczystego

21.02.2019r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Święto to upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, w 1999 roku, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące.

Warto pamiętać o tym dniu, który niesie przesłanie także dla nas  Polaków dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty. Jak to zrobić? To bardzo łatwe –  uczmy się języka polskiego – ortografii, gramatyki, frazeologii, będziemy wtedy mówić poprawną, piękną polszczyzną.

Nasi wolontariusze  czynnie zaangażowali się w obchody tego święta. Przedstawili uczniom naszej szkoły ideę oraz genezę Dnia Języka Ojczystego oraz przygotowali zagadki, ciekawostki i łamańce językowe. W grupach "0" członkowie klubu czytali dzieciom klasyczne, ponadczasowe baśnie.


 20190221_090321__kopiajpg [448x252]  received_548436882226646jpeg [300x534]  received_154859298735041jpeg [252x448]  img_20190221_131559jpgjpeg [252x448]   img_20190221_152652jpgjpeg [448x252]  20190221_090029jpg [252x448]  20190221_090042jpg [448x252]

 

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce