PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

 29.11.2019

„Mobilność- podwyższenie kompetencji kluczowych  uczniów SP6 w Ostrołęce, rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny- lepszy start w przyszłość”- to tytuł przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który będzie realizowany w naszej szkole w okresie od 04.12.2019 do 03.06.2020. Realizacja całego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się naszej szkole pozyskać. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu to 113 129,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kluczowych kompetencji w zakresie wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji osobistych i społecznych  20 uczniów SP6 z klas VI-VII, którzy z przyczyn ekonomicznych, rodzinnych, geograficznych nie uzyskują rozwoju edukacyjnego, osobistego i społecznego odpowiadającego posiadanemu potencjałowi.

Projekt nakierowany jest na obniżanie barier i trudności, które zmniejszają zdolność do nabywania i rozwijania wyżej wymienionych  kompetencji. Powstające w wieku szkolnym deficyty skutkują  w przyszłości obniżeniem zdolności do zajmowania w życiu dorosłym pozycji zawodowych, społecznych, rodzinnych adekwatnych do intelektualnego potencjału.

Wzmocnienie chęci do nauki, zaangażowania się w sprawy szkolne i rówieśnicze, zdobycie umiejętności do współpracy środowiskowej i rywalizacji rówieśniczej poprzez podwyższenie kluczowych umiejętności zdecydowanie wpłynie na zaangażowanie w naukę i podwyższenie wyników nauczania, motywację do nauki języka obcego, zdolność do samodzielności i otwartości w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym. Przełoży się na podwyższenie i rozwinięcie wyżej wymienionych kompetencji jako bazy na lepszy start w przyszłość, zatrudnienie i aktywne obywatelstwo europejskie.

W kwietniu 2020 roku  dwudziestu uczniów SP6 wyjedzie na siedem dni do Portugalii. Nasza szkoła nawiązała współpracę z prywatną szkołą Agrupamento de Escolas Sá de Miranda  w miejscowości Braga. Szkoła ta współpracuje z różnymi  organizacjami w celu rozwoju zainteresowań i kompetencji uczniów, w tym z europejskimi ośrodkami edukacyjnymi, tworząc i realizując międzynarodowe projekty w ramach programów ERASMUS+ i eTwinning, promując tym samym europejskie wartości.

Podczas każdego dnia pobytu nasi uczniowie oraz uczniowie z Portugalii będą brali udział w warsztatach, podczas których będą rozwijać swoje kompetencje językowe, będą wymieniać się informacjami na temat kultury i tradycji w Polsce i w Portugalii, a przede wszystkim będą kształcić umiejętność współpracy w grupie i wspólnego rozwiązywania problemów. 

 

Więcej informacji na temat projektu już wkrótce…

 Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski i portugalii

04.12.2019

 Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów klas VI i VII do zgłaszania chęci udziału w przedsięwzięciu „Mobilność= podwyższenie kompetencji kluczowych  uczniów SP6 w Ostrołęce, rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny= lepszy start w przyszłość” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy kandydatów o zapoznanie się z Regulaminem, a następnie wypełnienie Załącznika nr 1 (Karta zgłoszenia ucznia) oraz Załącznika nr 2 (Deklaracja kandydata) oraz złożenie ich w sekretariacie Szkoły. Na wypełnione dokumenty (koniecznie wydrukowane w kolorze!) czekamy do 20.12.2019 r.

Lista zakwalifikowanych uczestników projektu zostanie ogłoszona do 22.01.2020r.

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

PLAKAT 

 09.12.2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w przedsięwzięciu „Mobilność = podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP6 w Ostrołęce = rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny = lepszy start w przyszłość”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji opiekunów oraz wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz aplikacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Na zgłoszenia czekamy w sekretariacie Szkoły do 31.12.2019r.

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do złożenia oferty na przeprowadzenie dodatkowych zajęć, tj. zajęć pedagogicznych, kulturowych i językowych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Zajęcia mają zostać zrealizowane w ramach przedsięwzięcia „Mobilność = podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP6 w Ostrołęce = rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny = lepszy start w przyszłość”. Na oferty (Załącznik Nr 1) czekamy do 15.01.2020 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

08.01.2020

W związku z przerwą świąteczną oraz dużym zainteresowaniem projektem "PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW" przedłużono termin składania "Kart zgłoszenia ucznia" do przedsięwzięcia „Mobilność = podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP6 w Ostrołęce = rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny = lepszy start w przyszłość”.

Na zgłoszenia zainteresowanych uczniów czekamy jeszcze do środy 15.01.2020r.

14.01.2020r.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy złożyli "Kartę zgłoszenia ucznia" do udziału w przedsięwzięciu „Mobilność = podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP6 w Ostrołęce = rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny = lepszy start w przyszłość” na rozmowę indywidualną, która odbędzie sie w czwartek 16.01. o godzinie 16.15 w sali nr 6.

21.01.2020r.

W związku z przedłużeniem terminu składania "Kart zgłoszenia ucznia" do przedsięwzięcia „Mobilność = podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP6 w Ostrołęce = rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny = lepszy start w przyszłość", lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w ww. przedsięwzięciu zostanie opublikowana na początku przyszłego tygodnia.

27.01.2020r.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Ponadnarodowa mobilność uczniów" i realizowanym w jego ramach przedsięwzięciu oraz dla rodziców, które odbędzie się 30 stycznia br. (czwartek) o godz. 17.45 w sali nr 18. Obecność obowiązkowa.

05.03.2020r.

Przygotowanie językowe trwa! 

Uczestnicy projektu PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW  biorą udział w zajęciach przygotowujących do wyjazdu do Portugalii. W trakcie spotkań uczniowie utrwalają słownictwo oraz ćwiczą umiejętność komunikacji w języku angielskim. Zakres tematyczny konwersacji obejmuje takie obszary, jak odprawa na lotnisku, zameldowanie w hotelu, zamawianie posiłków w restauracji, pytanie o drogę i udzielanie wskazówek. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, grają w gry utrwalające słownictwo, jednak najwięcej wysiłku wkładają w przygotowanie konwersacji tematycznych. Zajęcia odbywają się w wesołej atmosferze sprzyjającej integracji uczniów. Już niedługo nasi uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce :)

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce