"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. "

Janusz Korczak


Terapeuta pedagogiczny

mgr Anna Merchel 

Kochani!

Mam dla was kolejną porcję zabaw, tym razem wspólnie z rodzicami


Challenge - Mistrz skupienia!

https://view.genial.ly/5eb94cd4d236a10cfac68139/learning-experience-challenges-mistrz-skupienia

Rodzinny Quiz. Zakręćcie kołem i dokończcie zdania.

https://wordwall.net/pl/resource/1119569/quiz-rodzinny


Drodzy rodzice!

Warto pamiętać, że:

  • pozytywny kontakt z dzieckiem jest podstawowym warunkiem efektywnej pracy

  • każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia i ograniczenia, własne tempo pracy i rytm rozwoju

  • wszystkie postępy dziecka powinny być wzmacniane pozytywnie

Przykładowe METODY pracy z dziećmi:

1. Symulacje- metoda polegająca na naśladowaniu rzeczywistości np. rozmowa telefoniczna, zabawy w sklep, lekarza itp. Warto wykorzystywać jak najwięcej rekwizytów, by zaznajomić dziecko z działaniem , obsługą poszczególnych przedmiotów. Dzięki tej metodzie dzieci rozwijają swoja inwencję twórczą, umiejętności społeczne i poznawcze oraz kształtuje się ich system wartości.

2. Burza mózgów (tzw. fabryka pomysłów, giełda pomysłów)- polega na podawaniu różnych skojarzeń, rozwiązań, które niesie wyobraźnia. Każdy pomysł jest dobry. Te metodę można stosować jako rozgrzewkę umysłową dla ustalenia zakresu posiadanej wiedzy, dla utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy, dla znalezienia najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu.

3. Drama- polega na wczuwaniu się w role. Wykorzystuje się tutaj spontaniczność, naturalną potrzebę zabawy . Metoda ta pomaga w zrozumieniu motywacji różnych zachowań, pobudza ruchowo, przygotowuje do pełnienia różnych ról życiowych, pomaga odkryć siebie.

4.Muzykoterapia- oddziałuje na zmysły, wyzwala radość,uwrażliwia na odbiór bodźców z otoczenia, wpływa na rozwój świadomości własnego ciała, koncentrację uwagi, pamięć, wyobraźnię. Kształtuje umiejętności współdziałania w grupie, pomaga nawiązać kontakt z drugim człowiekiem.

5. Biblioterapia- to zamierzone oddziaływanie poprzez czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych książek, fragmentów utworów. Terapia ma na celu kształtowanie właściwych postaw, pracy nad sobą, samoakceptacji, daje szansę nabrania wiary w siebie. Wzbogaca wiedzę, język i wyobraźnię.

6. Ćwiczenia grafomotoryczne polegające na rysowaniu- usprawniają czynności ruchowe rąk i rozwijają współdziałanie oka i ręki. Korygują nieprawidłowe, a utrwalają właściwe nawyki ruchowe konieczne podczas pisania. Pobudzają rozwój ruchowy dziecka, szczególnie sprawność motoryczną rąk.

 

                                            Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
Szanowni Państwo, 

zachęcam do skorzystania z poniższych stron internetowych, na których to znajdują się ciekawe, interaktywne ćwiczenia do wykonania w domu. Ćwiczenia te rozwijają koncentrację uwagi, spostrzeganie oraz pamięć. Mogą z nich korzystać zarówno młodsi jak i starsi uczniowie. 

Poniżej znajdują się ćwiczenia utrwalające reguły ortograficzne dla starszych i tych całkiem dużych poprzez zabawę! 

Nauka matematyki:
  • www.matzoo.pl

  • www.szaloneliczby.pl                                                                                                                                                                                                          Powodzenia !!! 

 

Zachęcam do zapoznania się z broszurą "Jestem rodzicem dziecka z dysleksją" M. Badowska, Gdynia 2018 , Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

Trudne terminy autorka wyjaśnia w prosty sposób, choćby specyficzne zaburzenia w uczeniu się definiuje jako „trudności, które powodują, że niektórym osobom wielki kłopot sprawia nauczenie się płynnego czytania i pisania, czasami także liczenia”. Jednak największym walorem tej niewielkiej publikacji jest jej praktyczny charakter. Ćwiczenia w czytaniu, w pisaniu oraz w ortografii i liczeniu – każdy rodzic znajdzie tu gotowe pomysły na codzienne zabawy i wspólną pracę ze swoim dzieckiem. Zrozumie też mechanizm i zasady działań terapeutycznych.

"Jestem rodzicem dziecka z dysleksją" - Pobierz

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA- NA CZYM POLEGA?

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej zwane inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, przede wszystkim z dysleksją rozwojową, dyskalkulią lub dzieciom zagrożonym tymi dysfunkcjami. Rozwijają i aktywizują wszystkie te funkcje intelektualne i osobowościowe uczniów, które umożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie w klasie i w szkole.

Celem terapii pedagogicznej jest:

- pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych

-stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi na miarę ich możliwości;

- stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się poprzez:

*ćwiczenia orientacji przestrzennej;

*ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała;

*ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

*ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej;

*ćwiczenia sprawności manualnej;

*ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości;

*ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli;

*ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne odbywają się w formie grupowej (do 5 osób), raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej (45 minut).

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela posiadającego przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej .

Polecane strony internetowe:

https://ortograffiti.pl/

http://www.ptd.edu.pl/

 

 

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce