RADA RODZICÓW PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

IM. ORŁA BIAŁEGO

W OSTROŁĘCE


Właściciel rachunku:

Żebrowska Anna, Netkowska Anna, Wyszkowska-Zabielska Małgorzata

ul. Sienkiewicza 15, 07-410 Ostrołęka


NUMER RACHUNKU:

22 8923 0008 0120 1990 2012 0001


Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2016/2017:

Przewodniczący – Anna Żebrowska

Wiceprzewodniczący – Anna Netkowska

Skarbnik – Małgorzata Wyszkowska-Zabielska

Członek – Edyta Furmaniuk

Sekretarz – Monika Jankowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Edyta Żbikowska

Członek – Anna Częścik-Jankowska

Członek - Justyna Ciak

Członek - Katarzyna Zecer-Gołaszewska

 

Regulamin Rady Rodziców >>>   Regulamin_Rady_Rodziców

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce