Tutaj powinien być opis

Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać. Ken Robinson

„Szkoła Odkrywców Talentów – środowisko rozwijania zainteresowań i zdolności” - konferencja pod takim tytułem odbyła się 24 kwietnia w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. W konferencji wzięły udział dwie nauczycielki reprezentujące naszą szkołę.

Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów zobowiązuje do dbałości o wysoki poziom pracy z uczniem podczas zajęć obowiązkowych jak i dodatkowych. Konferencja była okazją do usystematyzowania wiedzy na temat ucznia zdolnego, zaprezentowano podstawy prawne pracy z uczniem zdolnym, omówiono jak rozwijać kompetencje uczniów w zakresie projektowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, scharakteryzowano pedagogikę przygody jako metodę, której celem jest całościowy rozwój osobowości poprzez stawianie wyzwań w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej przy wykorzystaniu przygody jako środka oraz działania w grupie i poprzez grupę. O praktyce odkrywania talentów w swoich szkołach opowiedzieli przedstawiciele trzech placówek wyróżnionych z grona wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani ze szczególnie cennym narzędziem - Testem Uzdolnień Wielorakich (TUW), który został przygotowany w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Jest to wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do prowadzenia diagnostyki przesiewowej uczniów uzdolnionych w celu wczesnego udzielenia wsparcia edukacyjnego adekwatnego do ich możliwości i potrzeb.

 

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce