Tutaj powinien być opis

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 59 z dnia 12 września 2018 r. został zatwierdzony:
Regulamin konkursów przedmiotowych (z wyłączeniem informatyki) dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.

 

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 60 z dnia 12 września 2018 r. został zatwierdzony:
Regulamin konkursów przedmiotowych (z wyłączeniem informatyki) dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019

 

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym
1. Zarówno uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) jak i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych (klasy III) mogą wziąć udział w 13 konkursach przedmiotowych. Programy merytoryczne znajdują się w odpowiedniej zakładce.
2. Konkursy przedmiotowe będą się odbywać odrębnie dla uczniów szkół podstawowych, odrębnie dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych, tzn., że powołane zostaną odrębne komisje rejonowe i wojewódzkie.

 

Etap szkolny
1. Uczniowie, którzy uzyskają minimum 80 % punktów możliwych do zdobycia na etapie szkolnym zostaną zakwalifikowani do etapu rejonowego.
2. W przypadku uzyskania progu 80 % przez mniej niż 5 % uczestników konkursu , do etapu rejonowego zostanie zakwalifikowanych 5 % uczniów z najwyższą punktacją.
3. Szkoły, w których odbywają się konkursy przedmiotowe, mają obowiązek wpisać dane i wyniki wszystkich uczniów startujących w konkursie na etapie szkolnym. Organizator na podstawie powyższych danych będzie publikował na stronie internetowej liczbę uczestników przystępujących do poszczególnych konkursów na etapie szkolnym w całym województwie.

 

Etap rejonowy i wojewódzki
1. Zasady organizacji i kwalifikacji uczniów do etapu wojewódzkiego oraz wyłanianie laureatów pozostają takie same, jak w poprzednim roku szkolnym.
2. Zmianie uległy zasady uzyskania tytułu finalisty konkursów przedmiotowych. Finalistami zostają wszyscy uczniowie (poza laureatami) przystępujący do etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.

 

BIOLOGIA

FIZYKA

WOS

CHEMIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

MATEMATYKA

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI - KLIKNIJ

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce