Tutaj powinien być opis

Wolontariackie dyżury pedagogów szkół dla uczniów i ich bliskich

Szanowni Państwo,

informuję, że w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. T. Kościuszki 24/26 będą prowadzone wolontariackie dyżury pedagogów szkół dla uczniów i ich bliskich zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki lub uczących się w Ostrołęce. Świadczone będzie wsparcie pedagogiczne z możliwością skierowania do psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych.

Inicjatywa skierowana jest szczególnie do uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać ze wsparcia pedagoga w szkole.

Dyżury będą się odbywały w każdy czwartek w godz. od 16:30 do 18:30, w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. T. Kościuszki 24/26, pok. Nr 6, tel. 29 767 61 94.

Dyżury pełnić będą pedagodzy: Danuta Kutyłowska, Diana Zawalich i Sylwia Szymańska. Jednocześnie wyrażam wdzięczność Nauczycielkom, które odpowiedziały na potrzeby uczniów deklarując specjalistyczną pomoc.

Anna Gocłowska

Dyrektor Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta w Ostrołęce


  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce