Tutaj powinien być opis

Ćwiczenia laboratoryjne w oczyszczalni

Współpraca z Zakładem Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce jest szansą dla młodych chemików z naszej szkoły na rozwijanie dodatkowych umiejętności i technik badań chemiczny przede wszystkim przez udział w zajęciach laboratoryjnych.                      

31 października br. uczestnicy zajęć rozwijających z chemii samodzielnie zaprojektowali, a następnie wykonywali eksperymenty.

Tematyka doświadczeń zaproponowanych przez zespoły badawcze była następująca:

1. Badanie wpływu soli kuchennej na wartości pH roztworów różnych substancji.

2. Wykonywanie preparatów i wykrywanie w nich celulozy.

3. Zależność szybkości rozpuszczania się cukru od stężenia roztworu i jego temperatury.

4. Zobojętnianie się substancji o różnych odczynach.

Twórcza praca pozwoliła na rozwijanie kreatywności i innowacyjności w działaniu oraz rozwiązywaniu badawczego problemu. Wszyscy uczestnicy mieli okazję nauczyć się obsługi specjalistycznego sprzętu jakim jest pehametr, mieszadło magnetyczny czy mikroskop.

Zajęcia zdecydowanie wpłynęły na rozwój umiejętności technicznych, wiedzy chemicznej oraz organizacji i współpracy w grupie.

IJK

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce