Tutaj powinien być opis

Pracownia językowa

Dnia 31.12.2019r. w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce została uruchomiona „Pracownia językowa na 6-tkę” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Zadanie objęło kapitalny remont sali lekcyjnej. Została utworzona nowoczesna pracownia językowa, w pełni wyposażona w nowoczesny sprzęt. Stworzono 24 stanowiska uczniowskie, w skład których wchodzą stoliki wraz z pulpitami, zestawami słuchawkowymi oraz krzesła, także stanowisko dla nauczyciela, zaopatrzone w odpowiedni sprzęt do nadzorowania lekcji i kierowania pracą ucznia min. w słuchawki lektorskie. Zakupiono monitor interaktywny oraz wysokiej jakości zestaw komputerowy, który przejął rolę magnetofonu, odtwarzacza CD, programów multimedialnych i projektora. W pracowni znajduje się także sprzęt wielofunkcyjny, który pełni rolę drukarki i skanera, a także klimatyzator, poprawiający komfort nauki. Utworzona pracownia językowa daje możliwość prowadzenia zajęć językowych w sposób atrakcyjny dla uczniów. Wykorzystanie nowych technologii usprawnia pracę nauczyciela.

Całkowita kwota wydatków przewidziana na realizację zadania wynosi 58.088,70 w tym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowią 70% natomiast środki własne beneficjenta 30%.

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce