Tutaj powinien być opis

Wszyscy Polacy, to jedna Rodzina

  We wrześniu 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z drugą , po Barcelonie, placówką polonijną z Ukrainy.

   Wszystko zaczęło się od spotkania emerytowanej już pani dyrektor szkoły polskiej  w Stryju.

    W czasie spotkania w Szkole Polskiej w Barcelonie, zainteresowałam się losami Polaków na Wschodzie.  Uznałam, że nasi uczniowie i nauczyciele chętnie poznają polskich uczniów mieszkających w Stryju w Ukrainie. Nasi uczniowie z klas drugich ze swoimi wychowawczyniami paniami: Izabelą Kupis i Martą Kuśpiel piszą listy z grupą młodszych dzieci. Zorganizowały i wysłały świąteczne paczki pełne słodyczy, książek i gier dla kolegów do Stryja. Nasi uczniowie również otrzymali upominki od Polaków ze Wschodu.

   Niezwykłym przeżyciem było spotkanie z panią dyrektor Julią Bojko i polskimi uczniami w Stryju. Z panią Małgorzatą Szarwacką odwiedziłyśmy tę szkołę, a młodzież przywitała nas kolędami zaśpiewanymi po polsku. Uczniowie dzielili się z nami chętnie spostrzeżeniami na temat naszego języka, wcale niełatwego do nauki. Na co dzień uczą się w szkole ukraińskiej  i każdego dnia przez cztery godziny poznają język swoich polskich  przodków. Uczą się w Kulturalno-Oświatowym Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju. Swoje umiejętności,  po kilku latach nauki, sprawdzają w czasie egzaminów na certyfikaty językowe B1, B2 lub C1. Tak, jak u nas uczniowie zdają języki obce np. język angielski.

   W szkole w Stryju można mówić tylko po polsku, można korzystać z biblioteki i czytać polskojęzyczną prasę „ Kurier Galicyjski”. Z redaktorem tego dwutygodnika panem Krzysztofem Szymańskim spotkałyśmy się we Lwowie. Przybliżył nam historię miasta, jego zabytki, dzieje Polaków na Wschodzie. Pokazał miejsca niezwykłe, wśród nich Cmentarz Orląt Lwowskich.

   Dalszą współpracę planujemy poprzez realizację projektu  "Wszyscy Polacy, to jedna Rodzina" zgłoszonego do konkursu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nasz wniosek uzyska akceptację komisji konkursowej, to spotkamy się z młodzieżą polonijną z Hiszpanii i Ukrainy na wspólnym obozie wakacyjnym w polskich górach.

   Uczniowie z Ukrainy wzięli już udział w VII Ostrołęckim Konkursie Literackim „O Orle Pióro”. Teraz oni zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach: plastycznym, fotograficznym i teatralnym.

 

My chętnie podejmiemy się tych działań . Liczymy na ciekawą    i owocną współpracę .

 

Dyrektor szkoły

 

Dorota Kupis

 

 

 

  • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce