Tutaj powinien być opis

Sala do prowadzenia zajęć specjalistycznych

Sala do prowadzenia zajęć specjalistycznych

Mając na uwadze efektywne kształcenie dzieci, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju, jak również wsparcie nauczycieli w wypełnianiu zadań dydaktycznczo – wychowawczych utworzyliśmy w szkole salę, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów przy pomocy specjalistycznie dobranego wyposażenia.

Pracownia została wyposażona w sprzęty, które wspomagają rozwój uczniów,
a jednocześnie dostarczają miłych wrażeń wzrokowych, słuchowych
i dotykowych.   Znajdziemy w niej między innymi:

 • ·        domek lustrzany z wyposażeniem, który daje poczucie przebywania
  w środowisku nieskończoności i jest pomocny w orientacji
  w schemacie własnego ciała, orientacji w przestrzeni. Można go wykorzystać w pracy z uczniami z zaburzoną samooceną oraz procesami emocjonalno – motywacyjnymi;
 • ·        kurtyny światłowodów i kolumny wodne, które usprawniają funkcje wzrokowe konieczne do nauki czytania i pisania;
 • ·        wibropodest – doskonały sprzęt terapeutyczny pozwalający angażować wzrok, słuch i ruch w najprzeróżniejszych konfiguracjach.
 • ·        tor świetlno – dźwiękowy z tablicą kurantów – nowoczesne urządzenie, które wpływa na zmysł wzroku, słuchu i dotyku oraz łączy bodźce
  w pożądanych konfiguracjach;
 • ·        podświetlany blat służący do podświetlania prac plastycznych czy obserwowania kształtów, wzorów i kolorów.

Mamy nadzieję, że wdrożone rozwiązanie przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zwiększy efektywność świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
a także uczyni szkolną rzeczywistość jeszcze ciekawszą, bardziej kolorową
i atrakcyjną.

 • Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce